Albina Kashkarova, realitní makléřka pro Prosek a okolí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas, aby Albina Kashkarova zpracovávala a archivovala mé osobní údaje a souhlasím, že mnou odeslané osobní údaje budou zpracovány za účelem zpětného kontaktování, vytvoření obchodní nabídky a následného kontaktu.

Souhlas uděluji Albině Kashkarové, IČ: 247 42 546, se sídlem Bílinská 493/1, Praha 9, jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl A vložka 73550, zaměstnancům společnosti TOP REALITY SERVIS, s.r.o., podnikající pod obchodní značkou RE/MAX Alfa či doporučeným dodavatelům společnosti TOP REALITY SERVIS, s.r.o.

Tento souhlas je udělen pro všechny údaje uvedené ve formuláři, a to na dobu neurčitou. Udělení souhlasu je dobrovolné a jsem informován, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, žádat o vysvětlení, doplnění, opravu, a to prostřednictvím následujícího formuláře.

 

[wpforms id=”1396″]