Albina Kashkarova, realitní makléřka pro Prosek a okolí

Celý proces

Pro lepší pochopení celého procesu uvádím níže zjednodušené schéma, jak nákup bytu probíhá.

 

Koupě bytu v osobním vlastnictví

 1. Podpis rezervační smlouvy
 2. Příprava kupní smlouvy, smlouvy o úschově, návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 3. Odsouhlasení smluv
 4. Podpis smluv a návrhu na vklad, ověření podpisů na kupní smlouvě pro katastr nemovitostí
 5. Úhrada peněz kupujícím na účet úschovy
 6. Podání návrhu na vklad a kupní smlouvy na katastr nemovitostí
 7. Čekání na vypršení 20denní lhůty
 8. Převod nemovitosti na katastru na nového majitele
 9. Převod peněz na účet prodávajícího
 10. Předání nemovitosti novému majiteli
 11. Převod energií na nového majitele

Byt v družstevním vlastnictví

 1. Podpis rezervační smlouvy
 2. Příprava dohody o převodu členských práv a povinností, dohody o finančním vyrovnání a smlouvy o úschově peněz
 3. Odsouhlasení smluv
 4. Podpis smluv, ověření podpisů na smlouvě o převodu členských práv a povinností pro účely družstva
 5. Převod peněz nabyvatelem na účet úschovy
 6. Podání smlouvy o převodu členských práv a povinností na družstvo (tady pozor: zkontrolujte, zda jednáte s oprávněnou osobou)
 7. Převod peněz z úschovy na účet toho, kdo převádí družstevní podíl
 8. Předání nemovitosti nabyvateli
 9. Převod energií na nabyvatele

 

Financování nákupu hypotečním úvěrem přidává do schématu schválení hypotečního úvěru, podpis úvěrové a zástavní smlouvy a podání zástavní smlouvy na katastr nemovitostí.

 

Strany se mohou dohodnout i na jiném postupu, než je uvedený v tabulce. Například že se kupující nastěhuje do bytu hned po podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí apod., pak se pořadí trochu změní.

 Je nutné si dát pozor na případy, kdy je byt zatížen nějakým omezením – zástavní právo, věcná břemena atd. Tady se bez zkušeného realitního makléře a jeho právníka neobejdete – navrhnou pro vás to nejbezpečnější řešení.

A nezapomeňte požádat prodávajícího, aby vám před podpisem kupní smlouvy nebo smlouvy o převodu družstevního podílu předložil potvrzení o bezdlužnosti vůči SVJ nebo družstvu, jinak jeho dluhy ze zákona přejdou na vás.

Samozřejmostí po převzetí nemovitosti je informovat SVJ nebo družstvo o tom, kolik bude v bytě bydlet osob apod., aby vám mohli vystavit nový rozpis záloh.

Poté už se můžete stěhovat do nového hnízdečka, pokud tedy nepotřebuje větší opravy. Každopádně doporučuji co nejdříve označit svým jménem poštovní schránku a zvonek a samozřejmě vyměnit zámek u vstupních dveří do bytu.

Rád bych ocenil přístup a práci paní Kashkarové při sjednávání obchodu, kde mě zastupovala jako kupujícího. Za hlavní pozitivum bych označil její ochotu spolupracovat se mnou na všem, co jsem potřeboval, a tím pádem odvést kvalitní práci. Samozřejmostí bylo příjemné jednání, rychlost i velká snaha o dosažení pro mě co nejvýhodnějších podmínek. Já osobně také pracuji v obchodu (v jiném oboru než reality), a proto dokážu poznat a nesmírně ocenit kvalitní makléřku, kterou paní Kashkarova bezpochyby je. Paní Kashkarovou bych bez váhání doporučil komukoliv.

 

Petr Křiváček