Albina Kashkarova, realitní makléřka pro Prosek a okolí

Blíží se doba podání přihlášek na gymnázia. Už máte vybráno? Pokud stále váháte, nebo si nejste svým výběrem stoprocentně jistí, přečtěte si můj dnešní rozhovor s ředitelkou jednoho z proseckých gymnázií v ul. Litoměřická paní doktorkou Jaroslavou Kuchařovou.

 

Paní doktorko, na začátek moje tradiční otázka: Bydlíte na Proseku? Případně jaký vztah k této lokalitě máte? Co se Vám tady líbí?

Na Proseku nebydlím, ale tuto lokalitu mám ráda – bydlí tady mé kamarádky, moje děti milují bobovou dráhu. Postupně objevuji další a další plus této čtvrti – od pestré nabídky obchodů až po sportovní vyžití.

 

Čím je Gymnázium Litoměřická jedinečné? Jinými slovy, pokud bych uvažovala o gymnáziu pro své dítě, proč bych měla vybrat zrovna Vaše?

Naše škola nabízí spojení kvalitního vzdělání a přátelské atmosféry, to vše nyní v „novém“ kabátku. Jsme po rozsáhlé vnitřní i vnější rekonstrukci, modernizovali jsme nábytek i třídy. Chci, aby všichni – a tím myslím žáky, učitele i nepedagogické pracovníky – trávili čas ve škole, která je moderní a upravená a do které se budou těšit.

Fungujete jako klasické čtyřleté gymnázium, nebo nabízíte i víceletou výuku?

Jsme státní gymnázium s osmiletou a čtyřletou formou vzdělávání, hlásí se k nám tedy žáci z pátých, respektive z devátých tříd.

 

Jak jste na tom s vybavením tříd?

Troufám si říci, že velmi dobře, v podstatě nadstandardně. Každá třída je vybavena PC a dataprojektorem, máme naistalováno několik interaktivních tabulí, obměňujeme postupně stoly a židle, v dubnu budou zbrusu nové všechny tři jazykové učebny. Disponujeme dvěma počítačovými učebnami, máme také tabletovou učebnu. V únoru by měla být zrekonstruována laboratoř chemie, nová je třída a laboratoř biologie. V dohledné době bych ještě ráda zrealizovala rekonstrukci laboratoře fyziky. Naši žáci mohou přestávky trávit v zázemí nového bufetu, případně jsou jim k dispozici nové lavičky na chodbách.

Používáte nějaké inovativní metody ve výuce? Pokud ano, jaké?

Metod a forem práce je učitelům k dispozici celá řada. Záleží na naturelu konkrétního vyučujícího, do jaké míry bude tyto možnosti využívat. Každopádně samozřejmě platí, že s klasickou frontální výukou, kdy učitel vykládá látku a žáci slepě výklad přepisují do sešitu, si dnes kantoři nevystačí. Náš pedagogický sbor si naopak zakládá na inovativním přístupu k výuce (namátkou například tandemová výuka, výuka na tabletech, projektová výuka, …) a důkazem toho jsou výsledky našich žáků nejen u maturit, ale i v mnoha soutěžích. To je ostatně velká deviza naší školy – máme skvělý pedagogický sbor, ve kterém působí zkušení, vynikající metodici, stejně jako nadaní, mladí učitelé.

 

Podle čeho vybíráte své budoucí studenty? Kolik uchazečů na jedno místo se Vám obvykle hlásí?

Uchazeči o studium skládají přijímací zkoušky dle platné legislativy, tzn. absolvují testy z matematiky a českého jazyka, které připravuje a organizuje Cermat. Škola pak ještě uděluje body za předchozí výsledky ze ZŠ, případně za úspěchy v olympiádách. Co se týče počtu uchazečů, jedná se o číslo zavádějící, ale platí, že poptávka převyšuje nabídku, což nás velmi těší.

 

K čemu studenty vedete?

Víte, náročné gymnázium se může ubírat cestou výchovy budoucích individualit – výjimečných osobností v určitém oboru, nebo si může zvolit složitější úkol: rozvíjet nadání našich žáků, podporovat jejich profilaci a zároveň také pečovat o každodenní zdvořilé jednání, vzájemný respekt, přátelské vztahy ve třídách i mezi žáky a učiteli. Vybrali jsme si tu méně snadnou možnost.

Jaké jsou výsledky Vašich studentů ve státních maturitách?

Naši absolventi jsou ve státních maturitách velmi úspěšní, navíc si téměř všichni volí didaktický test z matematiky, často si přidají i nepovinnou matematiku plus. V minulém školním roce jsme zaznamenali jeden dílčí neúspěch ve slohové části z českého jazyka a literatury, nutno přiznat, že se jednalo o žáka cizince. Na výsledky našich žáků jsme tedy právem hrdí.

 

Máte údaje, kolik absolventů Vašeho gymnázia v průměru uspěje u přijímacích zkoušek na vysoké školy v Česku a v zahraničí? A o jaké obory se zpravidla zajímají?

Mohu říci, že úspěšnost je 100%, protože všichni absolventi se na VŠ dostanou. Ovšem přesnější odpověď zohlední jen státní VŠ, které mají přeci jen složitější procesy v přijímacích řízeních, a tam jsou naši maturanti úspěšní na cca 95%.

 

Jak dlouhou historii má gymnázium? Jak se za tu dobu škola rozvinula? Které známé osobnosti ho absolvovaly?

Gymnázium Litoměřická slaví v letošním školním roce 45. výročí založení. Při této příležitosti budeme v červnu pořádat zahradní slavnost, kam bychom rádi pozvali nejen naše současné i bývalé žáky, ale i jejich rodiče, všechny zaměstnance – současné i bývalé, prostě všechny příznivce našeho gymnázia.

Co se týče známých osobností, které navštěvovaly naši školu, troufám si říci, že je jich pěkná řádka. Nebudu jmenovat konkrétní lidi, jen řeknu, že se pohybují v oblasti věd, umění, sportu i politiky.

 

Myslím si, že jsme rodiče a jejich děti ke studiu na Vašem gymnáziu dostatečně nalákaly 🙂 . Kdy a jak se můžou přihlásit?

Je potřeba podat přihlášku, kterou potvrdí domovská ZŠ, do 1. 3. 2019. Na všechny zájemce o studium se srdečně těšíme.

 

Děkuji, že jste si udělala čas na rozhovor, a přeji Vašemu gymnáziu hodně nadaných a pilných studentů а Vám hodně úspěchů!

 

Více informací o Gymnáziu Litoměřická a přijímacích zkouškách najdete na stránkách www.gymlit.cz.

Paní Kashkarova je velmi profesionální, spolehlivá, vstřícná. Jejích služeb jsme využili již podruhé a byli jsme maximálně spokojeni.

 

Hana Gemrichová